50 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội toàn cầu, hơn 80% thuộc ngành giải trí

Hầu hết những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên Twitter, Facebook, YouTube... đến từ ngành giải trí, và chỉ có 2 chính trị gia duy nhất trong top 50...
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Các bài viết liên quan