Nhiều địa phương đóng cửa cơ sở karaoke, game

Yên Bái, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, TP HCM đã dừng dịch vụ không thiết yếu như karaoke, game sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm cộng đồng. Tại Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ 0h ngày 1/5, tạm dừng tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm […]

Page 1 of 2
1 2