Tesla báo lãi ròng hơn 1 tỷ USD, gấp 10 lần cùng kỳ

esla vừa công bố kết quả kinh doanh vượt qua mọi kỳ vọng của các chuyên viên phân tích, về cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Sau thông tin tích cực này, cổ phiếu Tesla tăng 2% trong giờ giao dịch sau khi khép phiên (after-hours). Kết quả kinh doanh quý 2 của Tesla   EPS: 1.45 […]