Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt Isreal

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Isreal phòng thủ thành công 90% tên lửa bắn từ Gaza

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyên mục

Tìm kiếm