Tăng 260 điểm, Dow Jones đứt mạch 5 phiên giảm liên tiếp

Chỉ số Dow Jones Dow Jones
34,869.63+261.91 (+0.76%)
13/09 – Đóng cửa
34,861.05
22:00
14/09
02:00
34,600.00
34,800.00
34,700.00
34,900.00
Tóm Tắt Kỹ Thuật

5 phút:Mua Mạnh
Hàng giờ:Trung Tính
Hàng ngày:Bán Mạnh
Hàng tháng:Mua Mạnh khởi sắc vào ngày thứ Hai (13/9) khi chỉ số này phục hồi sau mạch giảm 5 phiên liên tiếp

Page 1 of 2
1 2