Tag: Tiền tệ

v

Cuộc đua cổ và cổ hiện tại giữa Trump và Joe Biden dự kiến sẽ làm tăng sự biến động trên thị trường tiền tệ toàn cầu trị giá 7,5 nghìn tỷ USD mỗi ngày

Chuyên mục

Tìm kiếm