Đạt Phương phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt gần 1.535 tỷ đồng doanh thu, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế gấp 4 lần gần 303 tỷ đồng

CTCP Đạt Phương (HM:DPG) vừa phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/10/2024. Trái chủ của lô trái phiếu là 4 nhà đầu tư cá nhân và 3 tổ chức (gồm hai công ty bảo hiểm và một quỹ đầu tư) trong nước. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán SSI (HM:SSI). Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 19 triệu cổ phần DPG thuộc sở hữu của bên bảo đảm. Số tiền thu về từ đợt phát hành để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh hoặc/và đầu tư các dự án của Đạt Phương và các công ty con.

Lãi suất trái phiếu là 10,5% cho năm đầu tiên. Kể từ năm thứ hai, lãi suất tính bằng tổng 3,5%/năm cộng lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau áp dụng với khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank (HM:VCB), BIDV (HM:BID) và VietinBank (HM:CTG), và không dưới 10,5%/năm. Lãi trả định kỳ 6 tháng/lần.

Tính đến cuối quý III, Đạt Phương vay nợ tài chính 2.495 tỷ đồng, trong đó 64% là vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 108 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11,5%/năm được trả định kỳ 6 tháng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần. Khoản nợ dài hạn lớn nhất của công ty là 1.298 tỷ đồng từ VietinBank – Chi nhánh 12 gồm một hợp đồng tín dụng từ năm 2011, thời hạn vay 11 năm, lãi suất thả nổi, để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện sông Bung 6. Đồng thời, một hợp đồng tín dụng khác được lập vào năm 2015 để đầu tư nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B với lãi suất thả nổi, thời hạn 186 tháng.

Đạt Phương có 3 mảng kinh doanh cốt lõi gồm thầu thi công xây lắp, đầu tư kinh doanh điện năng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp xác định kinh doanh bất động sản là mảng mang lại lợi nhuận chính cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 283,4 tỷ đồng trong năm nay.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt gần 1.535 tỷ đồng doanh thu, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế gấp 4 lần gần 303 tỷ đồng. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ gấp hơn 3 lần lên hơn 252 tỷ, EPS tương ứng 4.005 đồng. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 56% kế hoạch doanh thu và 89% lợi nhuận cả năm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyên mục

Tìm kiếm