Doanh thu dệt may TNG tháng 10 tăng 27%, vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận năm

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HN:TNG) công bố doanh thu tháng 10 đạt 462 tỷ đồng, tăng 27%. Đây là mức doanh thu thấp nhất trong 6 tháng gần đây và rơi xuống dưới mốc 500 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp còn tăng 8,5% lên 67 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 17% xuống 14,6%.

Doanh thu tài chính tăng từ 3 tỷ đồng lên 9,6 tỷ đồng, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng giảm. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế tăng 39% lên 24,2 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng, doanh nghiệp dệt may ghi nhận doanh thu tăng 16,7% lên 4.543 tỷ đồng; lợi nhuận ròng tăng 32% lên 193 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, đơn vị thực hiện được 95% chỉ tiêu doanh thu và vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Dệt may TNG ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 10 tháng qua bất chấp diễn biến dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát mạnh, đặc biệt là khu vực phía Nam khiến ngành dệt may gặp khó. Nguyên nhận là nhờ nhà máy TNG đặt tại tỉnh Thái Nguyên, địa phương ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh giúp hoạt động sản xuất duy trì bình thường và có khả năng được hưởng lợi đơn hàng dịch chuyển từ khu vực phía Nam. Ngoài ra, kết quả khả quan còn được thúc đẩy bởi định hướng tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu đến thành phẩm). Cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam, doanh nghiệp xác định rõ dòng hành mục tiêu là các dòng sản phẩm kỹ thuật, cao cấp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyên mục

Tìm kiếm