Lợi nhuận quý II Sacombank tăng 2 lần, khoản phải thu giảm

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.424 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương 60% kế hoạch năm nay

Theo BCTC quý II, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HM:STB) ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 19% so với cùng kỳ 2021, đạt 3.148 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 34% đạt 936 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi 17 tỷ trong khi cùng kỳ bị lỗ hơn 50 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 1,3% lên 167 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 3 lần lên 475 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động hơn 4.744 tỷ, tăng 33%, trong khi chi phí hoạt động tăng 18% ở mức 2.336 tỷ và chi phí dự phòng giảm 14% xuống 986 tỷ đồng. Kết thúc quý II, Sacombank lãi trước thuế 1.424 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.424 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương 60% kế hoạch năm nay.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2021, tổng tài sản Sacombank ở mức 505.534 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 6% đạt 361.109 tỷ đồng. Nợ xấu nội bảng giảm 3% xuống còn 5.608 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu hạ từ 1,7% xuống 1,55%. Ngân hàng có hơn 32.353 tỷ đồng tài sản có khác, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu hơn 19.900 tỷ đồng và lãi, phí phải thu hơn 14.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 20% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tương đương đầu năm ở mức 433.944 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.411 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng 3.713 tỷ đồng.

Sacombank vừa qua đã bán xong toàn bộ 81,56 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 4,3% vốn điều lệ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận cổ phiếu lẻ, thu về hơn 2.438 tỷ đồng, thặng dư vốn 1.684 tỷ đồng. Ngân hàng đã hoàn tất thêm một nội dung quan trọng trong Đề án tái cơ cấu Ngân hàng sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyên mục

Tìm kiếm