Thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục giảm tới mức thấp nhất trong 52 năm

184.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã được ghi nhận trong tuần qua, ít hơn nhiều mức dự kiến và giảm 43.000 đơn so với tuần trước đó

heo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, 184.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã được ghi nhận trong tuần qua ở nước này, ít hơn nhiều mức dự kiến và giảm 43.000 đơn so với tuần trước đó.

Bộ Lao động Mỹ ngày 9/12 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần qua đã giảm mạnh, lần thứ hai trong năm nay trở về mức chưa từng thấy từ năm 1969.

Theo số liệu của Bộ trên, 184.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã được ghi nhận trong tuần qua, ít hơn nhiều mức dự kiến và giảm 43.000 đơn so với tuần trước đó.

Như vậy, số người thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/1969. Đây là lần thứ hai trong ba tuần qua, tỷ lệ thất nghiệp xuống đến mức thấp này.

Số liệu này cho thấy sức mạnh bền bỉ của nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nguồn cung và đại dịch không ngừng diễn biến phức tạp.

Con số thất nghiệp trên cũng thấp hơn mức trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Đại dịch đã khiến hàng triệu doanh nghiệp phải đóng cửa và sa thải nhân viên vào tháng 3/2020, sau đó đã phục hồi trong năm nay nhờ tỷ lệ tiêm phòng tăng, cho phép nối lại hoạt động kinh doanh bình thường.

Các số liệu của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy số người được nhận trợ cấp thất nghiệp theo tất cả các chương trình hỗ trợ của chính phủ giảm hơn 350.000 người, xuống còn hơn 1,9 triệu người./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyên mục

Tìm kiếm